Over mij

Mijn naam is Guusta Elzinga en ik woon samen met mijn man in een oud schuilkerkje in Jirnsum. Daar genieten we van de geschiedenis, de energie, de mooiheid en het klussen aan dit bijzondere gebouw.

Onze 4 kinderen zijn uitgevlogen, zodat er meer tijd is ontstaan voor elkaar, mijn werk en mijn hobby’s. Ik hou van lezen, muziek, tuinieren, netflixen, lekker struinen op rommelmarkten. Ook zet ik me als voorzitter van de werkgroep Wonen en Leefomgeving en de werkgroep Dorpsvisie in om ons dorp te verfraaien en te versterken. Samen bouwen, leren, geeft me altijd weer energie. Daarbij zijn aandacht, focus, recht doen aan wat er is en volhouden vier factoren voor succes. In mijn werk als systeemcoach ben ik vooral degene die zonder oordeel luistert, waarneemt, vragen stelt, verheldert, meezoekt en liefdevol confronteert.

Portfolio

PORTFOLIO

Coaching

Laat je glimlach de wereld veranderen, maar laat niet de wereld jouw glimlach veranderen

Is dat laatste wel het geval? Heb je behoefte aan iemand die naar je luistert en je belangrijke vragen stelt? Wil je samen met iemand anders iets uitzoeken, opruimen, in gang zetten? Maak dan een afspraak voor een eerste gesprek om te kijken of wij de goede match zijn.

Met o.a. deze thema’s kun je bij me terecht:
angst
zingeving
onzekerheid
relatieproblemen
dilemma’s
traumaverwerking
vragen rond opvoeding
stiefouderschap
depressie
burn-out

Door mijn systemische aanpak bekijken we jouw vragen altijd vanuit het geheel, jij in relatie tot anderen. Je bent nooit het probleem. Jij hebt, in interactie met anderen, vragen en kwesties die te aanvaarden en/of op te lossen zijn.
Soms met behulp van een of meerdere opstellingen, soms is een gesprek (zijn gesprekken) ook voldoende. Samen bekijken we wat helpt.

Trainingen

De kunst van het leven is mee te veranderen als het leven verandert

Speelt er iets in een groep wat niet goed werkt, wat uitgezocht moet worden, waar geleerd mag worden? Dan zijn teamtrainingen een effectieve mogelijkheid. Vooraf maken we een scherpe analyse van dat wat er speelt of nodig is. De training is altijd gericht op wat er in de groep gebeurt of zou moeten gebeuren. Met respect voor ieders inbreng, met liefdevolle scherpte om zaken echt te benoemen en aan te pakken. Als trainer werk ik het liefst met het hier en nu, vraag-en oplossingsgericht, theorie koppelen aan ervaringen.

Ik verzorg trainingen of workshops op het gebied van:

  • Coachingsvaardigheden
  • Communicatieve vaardigheden
  • Teamvaardigheden/ontwikkeling
    Met titels als: uitstellen van je oordeel, je grenzen kennen, werken vanuit waarden, hoe omgaan met conflicten, hoe gaan we om met feedback, effectiever overleggen, etc.

    Daarnaast verzorg ik workshops waarbij we met behulp van creativiteit ( Pantoum  = Tibetaans gedicht met illustraties) aan de slag gaan met voor jou/jullie belangrijke thema’s.
    Deelname als individu als wel als groep/team, gezin. 

Opstellingen

De wijze stemt de wereld toe te zijn zoals die is

Zowel bij individuele coaching als bij trainen in groepen werk ik waar mogelijk met opstellingen. Afhankelijk van de vraag is dat een familieopstelling, een systeemopstelling of een organisatieopstelling. Bij opstellingen worden vraagstukken visueel gemaakt waardoor je snel en diep inzicht krijgt in wat er speelt of gedaan moet worden. Een opstelling geeft altijd weer ruimte om verder te kunnen.

Het is een krachtige vorm die ingezet kan worden met voorwerpen in een 1 op 1 situatie of representanten in een groepsopstelling. Wil je wat meer informatie, bel me even, dan kun je je vragen stellen.
In mijn agenda vermeld ik wanneer ik een opstellingenavond of dag organiseer en hoe je je daarvoor op kunt geven. Dat kan ook als je geen coachtraject bij mij volgt maar wel een vraag wil inbrengen of representant wil zijn. Ook gewoon bijwonen is een mogelijkheid.

Ervaring

Ervaring

Van 1975 tot 1990 ben ik werkzaam geweest als kleuterleidster, hoofdleidster en onderwijzer in de basisschool. Kleuters, kinderen, zijn de mooiste spiegels die er bestaan. Ze dwingen je naar ze te kijken, naar ze te luisteren. Ze hebben mij geleerd te werken met wat er is. Maatwerk te leveren.

Van 1990 tot 1995 ben ik werkzaam geweest als docent in de basiseducatie. Ik heb gewerkt met mensen met leerbelemmeringen, vluchtelingen, randgroepjongeren, ouderen. Zij hebben me geleerd om te gaan met diversiteit, weerstand.

Van 1995 tot aan nu ben ik werkzaam als coach, trainer, intervisiebegeleider en teamcoach. Dat heb ik gedaan binnen het onderwijs en binnen een aantal bedrijven zoals Achmea en Fiom. Hiervoor heb ik diverse opleidingen gevolgd. Een opleiding tot intervisor bij het APS. De practicioner en master NLP bij NTI-NLP in Limmen. Familieopstellingen bij de Academie voor Psychodynamica in Scherpenzeel. Organisatieopstellingen bij Bert Hellinger in Amsterdam.

Daarnaast ben ik werkzaam als trainer en teamcoach bij het Friesland College, waardoor ik ook ingezet kan worden bij onderwijsvraagstukken zoals: dreigende burn-out, problemen op de werkvloer, teamissues, etc.

Ik verwelkom je graag in mijn praktijk!

 

Agenda

 

Activiteiten in 2024

In september start ik weer met opstellingenmiddagen. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Reviews